Mám za sebou viacero výstav a získal som celý rad ocenení na fotografických súťažiach v rámci Slovenska, moje fotografie zdobia rôzne interiéry, webové stránky aj obálky niekoľkých kníh.

Moje výtvarné fotografie sú inšpirované prevažne impresionizmom. Ich cieľom nie je verne zobraziť realitu, ale skôr zachytiť dojem, impresiu či ilúziu, ktorú v nás realita vyvoláva. Rád využívam dlhý expozičný čas, pohybovú neostrosť, viacnásobnú expozíciu a pod. Pokúšam sa vizualizovať vnútorné pocity, predstavy, spomienky, ktoré sú zapadnuté hlboko v podvedomí a vkrádajú sa do mysle vo forme obrazov – nejasných, útržkovitých, pripomínajúcich sen. Smelo dúfam, že moje fotografie vyvolajú u diváka potrebu doplnenia týchto nejasných fragmentov a vytvoria tak priestor na premietnutie vlastných pocitov a predstáv. V mojej fotogalérii nájdete aj "klasické" cestopisné fotografie a subjektívny dokument.