Mám za sebou viacero výstav a získal som celý rad ocenení na fotografických súťažiach v rámci Slovenska. Moje fotografie zdobia rôzne interiéry, webové stránky a dokonca aj obálky niekoľkých kníh.

Moje výtvarné fotografie sú inšpirované prevažne impresionizmom. Ich cieľom nie je verne zobraziť realitu, ale skôr zachytiť dojem, impresiu či ilúziu, ktorú v nás realita vyvoláva. Rád využívam dlhý expozičný čas, pohybovú neostrosť, viacnásobnú expozíciu a pod. Pokúšam sa vizualizovať vnútorné pocity, predstavy, spomienky, ktoré sú zapadnuté hlboko v podvedomí a vkrádajú sa do mysle vo forme obrazov – nejasných, útržkovitých, pripomínajúcich sen. Smelo dúfam, že moje fotografie vyvolajú u diváka potrebu doplnenia týchto nejasných fragmentov a vytvoria tak priestor na premietnutie vlastných pocitov a predstáv. V mojej fotogalérii nájdete aj "klasické" cestopisné fotografie a subjektívny dokument.