doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Vysokoškolský pedagóg a výskumník. Zameriavam sa na všeobecnú psychológiu,  kognitívnu neurovedu a štatistiku. Mám bohaté skúsenosti v oblasti metodológie a bioštatistiky.

Som autor troch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie a vyše 50-tich vedeckovýskumných štúdií publikovaných doma i v zahraničí.