E-mail:

mspajdel (zavináč) gmail.com

marian.spajdel (zavináč) truni.skKorešpondenčná adresa:

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Katedra psychológie
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Hornopotočná 23
918 43 TrnavaProfil na "LinkedIn": Marian Spajdel