Svitajúce snyKoncom roku 2015 vyšla jedinečná zbierka poézie a fotografií "Svitajúce sny". Kniha je výsledkom niekoľkoročnej spolupráce oboch autorov. Básne Vlada Sedláka tvoria s fotografiami Mariána Špajdela jedinečný významový celok, čo umocňuje umelecký zážitok čitateľa.


Začítajte sa do nevšedných metafor, predierajte sa zarastenými chodníkmi myšlienok, zastavte sa pri míľnikoch, aby ste si oddýchli a hľadali cestu k harmónii.  Autori smelo dúfajú, že pozitívny náboj básní v kombinácii s túžbou po hlbšom zmysle života, hľadaní krásy a dobra, Vám pomôže objaviť veľa doteraz neprebádaných zákutí vo svojom srdci.


Kniha Vás poteší nielen svojím obsahom ale i vzhľadom (tvrdé dosky, luxusný hladený papier, kvalitná tlač).


Počet strán: 80
Rozmery: 17 x 17 cm
Vydavateľ: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2015


Knihu môžete zakúpiť u vydavateľa


Produktové fotografie:
Marián Špajdel , Ladislav Tkáčik