E-mail:

mspajdel (zavináč) gmail.com

marian.spajdel (zavináč) truni.sk


Korešpondenčná adresa:

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Katedra psychológie

Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

Hornopotočná 23

918 43 Trnava


Profil na "LinkedIn": Marian Spajdel