Moje fotografie nájdete na rôznych webových stránkach, aj na obálkach kníh, prípadne ich uvidíte zavesené v interiéroch. Mám za sebou viacero fotografických výstav a ocenení na fotografických súťažiach v rámci Slovenska.

Moje výtvarné fotografie sú inšpirované prevažne impresionizmom. Ich cieľom nie je verne zobraziť realitu, ale skôr zachytiť dojem, impresiu či ilúziu, ktorú v nás realita vyvoláva. Rád využívam dlhý expozičný čas, pohybovú neostrosť, viacnásobnú expozíciu a pod. Pokúšam sa vizualizovať vnútorné pocity, predstavy, spomienky, ktoré sú zapadnuté hlboko v podvedomí a vkrádajú sa do mysle vo forme obrazov – nejasných, útržkovitých, pripomínajúcich sen. Smelo dúfam, že moje fotografie vyvolajú u diváka potrebu doplnenia týchto nejasných fragmentov a vytvoria tak priestor na premietnutie vlastných pocitov a predstáv. V mojej fotogalérii nájdete aj "klasické" cestopisné fotografie.

Kniha "Svitajúce sny"

Moje fotografie v kombinácii s básňami Vlada Sedláka vyšli v knižnej podobe v decembri 2015.

Viac informácií o knihe nájdete tu...

Rozhovor pre časopis .týždeň

Fotiť všetko naokolo nie je správny spôsob ako zaznamenávať spomienky. S redaktorom doc. Antonom Vydrom sme sa rozprávali o tom, ako pristupovať k foteniu na dovolenke. Článok si môžete prečítať tu...

Delené celky

"Delené celky" sú spoločným projektom 4 autorov: dvaja fotografi (Juraj Marec, Marián Špajdel), prozaik+bloger Samo Marec a básnik Vlado Sedlák. Autori konfrontujú svoj pohľad na každodenné vnútorne bytostné i spoločenské problémy, trápenia, významné momenty aj radosti všedného dňa v kontúrach, v akých ich vnímame len zriedkakedy. Výber fotografií a textov z projektu Delené celky bol v marci až máji 2016 vystavený v trnavskej kaviarni PalEta .

Výber z tvorby

Krátky výber z mojej tvorby bol publikovaný v kolektívnej knihe fotografií, ktorú vydal fotoklub Iris v roku 2014

Fotografické ocenenia

V rokoch 2009 až 2014 som sa aktívne zúčastňoval fotografických súťaží:

 • 1. cena na celoslovenskom kole fotografickej súťažnej výstavy AMFO (41. ročník) za cyklus "Religioso" (2013)

 • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii A - farebná fotografia na 18. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO (2014)

 • cena v kategórii "čiernobiela fotografia" v 43. ročníku fotografickej súťažnej výstavy "Trnavský objektív" (2013)

 • cena v tematickej kategórii na 17. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja (2013)

 • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii A - čiernobiela fotografia na 17. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja v kategórii A (2013)

 • čestné uznanie v kategórii "farebná fotografia" v 44. ročníku fotografickej súťažnej výstavy "Trnavský objektív" (2014)

  • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii "farebná fotografia" v 43. ročníku súťažnej výstavy "Trnavský objektív" (2013)

  • cena odbornej poroty vo fotografickej súťažnej výstave Genius Loci Trnavy (2012)

  • cena v kategórii "čiernobiela fotografia" v 42. ročníku súťažnej výstavy "Trnavský objektív" (2012)

  • čestné uznanie odbornej poroty 16. ročníka súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja v kategórii A - čiernobiela fotografia (2012)

  • čestné uznanie odbornej poroty v 41. ročníku súťažnej výstavy "Trnavský objektív", v kategórii "farebná fotografia" (2011)

  • čestné uznanie odbornej poroty v súťažnej výstave tvorivých fotografov "Genius Loci Trnavy" (2010)

  • čestné uznanie odbornej poroty v súťažnej výstave tvorivých fotografov "Genius Loci Trnavy" (2009)