prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Vysokoškolský pedagóg a výskumník, vedúci Katedry psychológie na FF TU.  Zameriavam sa na všeobecnú psychológiu,  kognitívnu neurovedu a štatistiku. Mám bohaté skúsenosti v oblasti metodológie a bioštatistiky. Som autor troch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie a viac ako 60-tich vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí. 

Pracovné pôsobenie


Ocenenia

Členstvá v akademických orgánoch a radách

 

Vzdelanie