(pre)svitanie

IMGP1233bw2_stv2fIMGP9840bw2_stv2fIMGP1162bw2_stv2fSkutočnosť držím v rukách,
popísanú tuto realitou a tamto
mojou vlastnou pravdou. A vždy,
po výdatnom daždi zhora mi ostáva
len atrament vpitý hlboko do dlaní.

Odhliadnuc od toho tvora,
držiaceho mokrý pergamen
a jeho smiešnych požiadaviek
poznačených neznámou krivdou,
držím vlastnú slobodu a práve preto
sa mi stáva táto skutočnosť realitou...

Realitou bez hraníc.

(Autor básne: Vlado Sedlák)