doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Pôsobím ako vysokoškolský pedagóg a výskumník na Trnavskej univerzite. Zameriavam sa na psychológiu,  kognitívnu neurovedu a štatistiku. Mám bohaté skúsenosti v oblasti metodológie a bioštatistiky pre psychologické výskumy a medicínske klinické štúdie.

Som autorom dvoch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie a vyše 50-tich vedeckovýskumných štúdií publikovaných doma i v zahraničí.