Obrazy (zo) zeme

654


Nájdené na ceste

Popravde, niesu to ciele,
ale keď osedlám okrídlené myšlienky,
budem za vodou.

Tak ako, keď oslovím nemým slovom hluchého
a on bude načúvať novým zrakom.
Bo Jedného nástroje vždy dobre hrajú.
Záleží len, kto práve ladil,
a či nástroj nepovilo prachom.

Pomlku si osvojiť
a nadýchnuť sa v nej
zhlboka. V celom tomto diele.

A tak v jednej z nich
objavil som tajné miesta...
Dokonca aj tie, kde zaspali moje sny...


(Autor básne: Vlado Sedlák)