Hranice všednosti
Načúvať som chcel
k farebnosti tichých scén.

Zas a znova.
Bez rozmyslu.

Opretý zdanlivo len o prázdne slová
opäť čosi chcem.

No nie vždy sa to dá
a nie vždy je ten priestor.
Nie vždy je to zrelé - to miesto...


(úryvok z básne "Otázniky" od Vlada Sedláka)