Cesta hrdinu
Cesta hrdinu je názov nezávislého dokumentárneho filmu z prostredia počítačových hier [Scenár a réžia: Michal Božík; kamera a odborný konzultant: Marián Špajdel]

Dokument poukazuje na pozitívne i negatívne stránky počítačových hier (najmä MMORPG) a skúma vplyv hrania na hráčov. Divák vidí, ako
hráč prechádza rôznymi štádiami hrania, od začiatku hrania, cez objavenie hernej komunity a socializácie s komunitou, až po ukončenie hrania (cesta hrdinu), pričom najnovšie psychologické poznatky sú prezentované pútavou formou.

Film mal premiéru 3.6.2014 v bratislavskom kine Lumiere a je voľne šíriteľný prostredníctvom internetu.Cesta hrdinu (slovenská verzia):


Umenie bez bariér

Tento projekt realizuje OZ Godot v spolupráci s Trnavskou fakultnou nemocnicou.
Cieľom je prinášať vizuálne umenie na miesta, kde sa bežne nevyskytuje. Konkrétnym zámerom je skultivovať prostredie nemocničných zariadení a poskytnúť hospitalizovaným ľuďom priestor na emočné uvoľnenie, relax,  eliminovať pocit anonymity, neosobnosti a sterility, ktoré často takéto priestory evokujú. Výsledkom projektu sú reprodukcie originálnych fotografických a výtvarných diel, ktoré sú trvalo inštalované priamo v izbách pacientov na oddeleniach Trnavskej fakultnej nemocnice. 

Počas prvej fáze projektu v roku 2013 bolo nainštalovaných na izbách pacientov 10 umeleckých diel, medzi ktorými boli aj moje fotografie.  Projekt ďalej pokračuje,
doteraz už bolo nainštalovaných viac ako 40 fotografií a obrazov.
Prezentácia projektu na akcii Trnavský rínek 2013